Czym jest rehabilitacja

Możliwość komentowania Czym jest rehabilitacja została wyłączona
Czym jest rehabilitacja

Czym jest rehabilitacja, jakie są jej rodzaje i jakie są przykłady zabiegów? Przywracanie zdrowia po urazie, leczeniu czy operacji oraz poprawa stanu pacjentów nie jest procesem łatwym. Hospitalizacja i leczenie, takie jak przyjmowanie leków, może w wielu przypadkach nie wystarczyć. Aby kompleksowo zająć się rehabilitacją, konieczne może być wprowadzenie kursów rehabilitacyjnych. Czym jest rehabilitacja, kto o niej decyduje i jakie są jej rodzaje?

Co to jest rehabilitacja?

Programy rehabilitacyjne w gabinetach Spondylus zapewniają kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo, pomagając im wrócić do jak najlepszej kondycji. Celem jest więc przywrócenie pacjenta do stanu, w którym jest w stanie samodzielnie się poruszać i np. do stanu sprzed urazu. Pomoc ta zazwyczaj oznacza współpracę wielu specjalistów, w którą mogą być zaangażowani fizjoterapeuci, psycholodzy i logopedzi. Jest to zwykle konieczne dla uzyskania najlepszych rezultatów. Co ważne, prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja powinna opierać się na kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, powinna być uniwersalna, czyli dostępna dla każdego, kto potrzebuje pomocy.

Po drugie, musi być wprowadzony wcześnie, czyli wprowadzony na jak najwcześniejszym etapie, aby osiągnąć jak najlepszy efekt. Ponadto rehabilitacja musi być kompleksowa i trwała. Oznacza to, że rodzaj kursu i panel ekspertów zajmujących się konkretną sprawą musi być dostosowany do konkretnej sytuacji, a sam proces będzie prowadzony tak długo, jak wymaga tego plan naprawczy, bez jego skracania i przerywania.

Rodzaje rehabilitacji

Czym jest rehabilitacja
Czym jest rehabilitacja

W zależności od miejsca wykonywania zabiegu rehabilitacyjnego możemy wyróżnić rehabilitację na oddziale dziennym, w domu, w poradni lub na oddziale stałym. Wybór odpowiedniej metody zależy między innymi od stanu pacjenta, jego możliwości poruszania się i dojazdu do placówki, rodzaju wykonywanego zabiegu oraz tego, czy osoba dochodząca do zdrowia wymaga stałego nadzoru specjalisty. Oprócz tego podziału rehabilitację można również podzielić na różne rodzaje ze względu na sposób realizacji i zakres działań. Dobierane każdorazowo indywidualnie do danego przypadku. W ten sposób rehabilitację można podzielić na ortopedyczną, neurologiczną, kardiologiczną, pulmonologiczną oraz specjalności.

Pierwszy dotyczy pacjentów, którzy są unieruchomieni z powodu urazu lub choroby. Jest to również sposób na powrót do zdrowia po różnego rodzaju złamaniach. Z kolei neurorehabilitacja dostępna jest dla pacjentów z przewlekłymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego po udarze lub urazie rdzenia kręgowego. Z kolei rehabilitacja kardiologiczna ma na celu przywrócenie sprawności pacjentom zmagającym się z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Dlatego jest szczególnie przydatny dla osób po zawale serca.

Innym rodzajem programów wchodzących w skład rehabilitacji pulmonologicznej jest poprawa stanu zdrowia pacjentów dotkniętych chorobami układu oddechowego. Powinien hamować chorobę i zapobiegać rozwojowi niewydolności oddechowej. Niektórzy pacjenci wymagają specjalistycznej rehabilitacji. Mowa tu zarówno o osobach niewidomych i niedowidzących, jak i osobach mających problemy z mową i słuchem. Ponadto stosuje się go u kobiet po mastektomii oraz u dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi.

Leczenie regeneracyjne

centrum rehabilitacyjne
centrum rehabilitacyjne

Jednym z podstawowych elementów rehabilitacji jest przede wszystkim fizjoterapia, fizjoterapia i masaż leczniczy. Pierwsza metoda opiera się na tzw. terapii ruchowej. Ta grupa czynności terapeutycznych obejmuje ruchy bierne, czynne, izometryczne, a także wykonywane czynności ruchowe, np. na basenie. Rehabilitacja oparta na fizjoterapii zbliża się do sposobów oddziaływania na organizm poprzez różnego rodzaju bodźce naturalne i sztuczne. Tutaj możemy wyróżnić terapię zimnem, krioterapię, czy terapię z wykorzystaniem pola magnetycznego. Do znanych metod zaliczanych do fizjoterapii należą również elektroterapia, balneoterapia, laseroterapia i światłoterapia.

Większość wymienionych metod aktywacji rehabilitacji służy przede wszystkim do stymulacji nerwów i łagodzenia bólu. Nieocenione właściwości prozdrowotne posiada również wspomniany wcześniej masaż leczniczy. Wspomaga przemianę materii i pomaga rozluźnić mięśnie, zmniejszając tym samym napięcie i ból. Dodatkowo pozytywnie wpływa na krążenie i wzmacnia stawy. Wszystkie te zabiegi można ze sobą łączyć. Kompleksowy plan leczenia rehabilitacyjnego może obejmować zastosowanie kilku metod, dzięki czemu można osiągnąć lepsze efekty w krótszym czasie. Dlatego niezwykle ważny jest dobór odpowiedniej metody rehabilitacji do konkretnej sytuacji po uprzednim przeanalizowaniu sytuacji pacjenta oraz urazu lub choroby, z jaką mamy do czynienia.